Kompas

Bedrijfskundig Management & Consultancy voor uw totale bedrijf!

Management innovatie en product innovatie voor productie bedrijven in de Agri-Business, maar ook voor toeleveringsbedrijven, handelspartners.

Kompas is een jonge en innovatieve organisatie. Kompas levert specialistische concepten en diensten in de nationale en internationale Agri-Business. Kompas begeleid u op de weg naar vernieuwd en modern:

- Teelt management
- Personeel en oogst management
- Bedrijfskundig management
- Organisatie management
- Persoonlijk leiderschap
- Tijdelijke directie-interim functies
- Werving en selectie voor uw vacature(s)

Kompas-Instituut staat voor bewezen effectiviteit met blijvend resultaat! Indien u wenst, zend Kompas u referentie adres(sen) door, waarna u contact kunt opnemen.

Onze diensten:
 • Bedrijfskundige en strategische processen
 • Marketing en communicatie strategie
 • Bedrijfseconomische analyse
 • Begeleiding van denkmethoden in organisaties 
 • Consultancy in technische teeltmethoden
 • Executive sparringpartner voor directie en management
 • Management training voor ondernemers en medewerkers
 • Bouwen van toegevoegde waarde in iedere schakel van uw bedrijf
 • Project begeleiding
 • Tijdelijke interim-directie functie
 • Werving & selectie voor uw vacatures

Al onze concepten en diensten dragen hun basis vanuit jarenlange ervaring als ondernemer in de Agri-Business, en wij spreken daarmee uw taal.
Onze praktijkervaring in combinatie met professionele studies, maakt het mogelijk om onze begeleiding en adviezen af te stemmen op de veranderde hedendaagse behoefte van ondernemers, afgestemd op de realistische praktijk.

  English

Consultancy for every part of your company in Agri-cultural Business!

Management innovation and product innovation for mushroom growers and subcontracting suppliers.

Kompas is a young and innovative company.
Kompas provides specialised concepts and services in the national and international Agri Cultural Business.
Our main target group exists most out of producers of Agri Cultural food, but also resellers and subcontracting companies.
Building Added value in every part of your business is our speciallty.
Kompas shows you the way to renewed and modern:
- Growing methode management
- Staff and harvesting management
- Business management
- Organisation management
- Personal leadership

Kompas-Institute provides proved effectivity and permanent results.

Our Services:

 • Business and strategic processes
 • Marketing and communication strategy
 • Business economic analysis
 • Supervision in thinking methods in companies
 • Consultancy in technical cultivation methodes 
 • Executive sparring partner for executive board and management
 • Training for entrepreneurs and employees
 • Building added value in every part of your business 
 • Project assistance
 • Interim director functions
 • Recruitment and selection
All our concepts and services carry their base in years of experience as a entrepreneur in Agri Cultural Business, which means that we speak your language.
Our experience combined with professional academic studies, allows us to make a match between our assistance and advice to the realistic practice.